+32 (0)3 238 67 14

+32 (0)3 248 88 63

 

eric@ericvanhooydonk.be

www.ericvanhooydonk.be

T

F

 

E

W

ERIC VAN HOOYDONK ADVOCATEN 

Emiel Banningstraat 21-25

BE-2000 Antwerpen

België

 

Hoe ons bereiken ?

Ondernemingsnummer  0819.503.609

BTW BE 0819.503.609

Algemene voorwaarden en privacy

Disclaimer en auteursrechten

Webmaster

Bel ons +32 (0)3 238 67 14 

Mail ons eric@ericvanhooydonk.be 

HET TRANSPORTKANTOOR MET ZOVEEL MEER

Eric Van Hooydonk Advocaten is een maritiem en transportgericht advocatenkantoor met een bijzonder profiel. Niet alleen behandelen we de klassieke commerciële geschillendossiers, maar wij bieden daarbovenop een ongeëvenaarde expertise inzake internationale, Europese en nationale maritieme regelgeving en inzake publiek en privaat havenrecht. Daardoor overtreft ons aanbod dat van het gewone maritieme kantoor.

1

KLASSIEKE MARITIEME EN TRANSPORTGERICHTE DIENSTEN

ONZE HAVENNICHE

We bieden u een unieke expertise aan in havendossiers:

- de oprichting en omvorming van havenbesturen en hun filialen;

- advisering en bijstand in alle zaken betreffende loodsen, slepen, vast- en losmaken, goederenbehandeling, bunkering, scheepsherstelling, afvalophaling, havenbeveiliging, enz., inbegrepen de redactie van en onderhandeling over concessies, vergunningen, erfpachten en andere overeenkomsten;

- de voorbereiding van onderhandeling over terminalcontracten, en de begeleiding van aanbestedings- en onderhandelingsprocedures;

- de analyse, redactie en aanvechting van commerciële havengebruiken;

- advisering over havengerelateerde milieuregels;

- de verdediging van overheden en bedrijven in zaken over havenbelastingen en -heffingen;

- de advisering over en aanvechting van regelgeving over havenarbeid (wetten, reglementen, CAO's);

- advisering en geschillenbeslechting in zake het recht van toegang van schepen in nood (o.m. in de zaak van de olietanker Prestige);

- onderhandelingen over internationale maritieme akkoorden en verdragen over haven- en rivierenrecht;

- begeleiding van aanvraagdossiers voor markttoegang in zake scheepvaart-, haven, spoor-, luchtvaart, luchthavendiensten.

Wij waren en zijn pioniers in:

- het onderzoek van, de redactie van en de onderhandeling over innoverende wetten en reglementen;

- de verzelfstandigingWij waren en zijn pioniers in:

- het onderzoek van, de redactie van en de onderhandeling over innoverende wetten en reglementen;

- de verzelfstandiging van nationale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke diensten (stadsontwikkelings- en patrimoniumbedrijven, parkeerbedrijven, havenbesturen, zee- en rivierloodsbedrijven, internationale consultancybedrijven,...);

- de redactie en aanpassing van oprichtingswetten en -decreten, oprichtingsbesluiten, statuten, beheersovereenkomsten en tariefreglementen;

- de redactie en aanpassing van aankondigingen, bestekken, offertes, concessies, DBFM- en aanverwante contracten, en de begeleiding van aanbestedings- en onderhandelingsprocedures;

- de uitoefening van wettelijke en contractuele voorkoop- en optierechten en de vervulling van hypothecaire formaliteiten;

- de operationele en fiscale optimalisatie van investeringsprojecten;

- aanvechting of verdediging van nieuwe belastingen en heffingen ten laste van publieke of private ondernemingen;

- de begeleiding bij de Europese staatssteuncontrole van nieuwe subsidieregelingen;

- personeelshervormingen en -betwistingen inbegrepen syndicaal overleg.

van nationale, gewelijke provinciale en gemeentelijke diensten (stadsontwikkelings- en patrimoniumbedrijven, parkeerbedrijven, havenbesturen, zee- en rivierlsbedrijven, internationale consultancybedrijven,...);

- de redactie en aanpassing van oprichtingswetten en -decreten, oprichtsbesluiten, statuten, beheersovereenkomsten en tariefreglementen; de redactie en aanpassing van aankondigingen, bestekken, offertes, concessies, DBFM- en aanverwante contracten, en de begeleiding van aanbestedings- en onderhandelingsprocedures; de uitoefening van wettelijke en contractuele voorkoop- en optierechten en ling van hypothecaire formaliteiten;

- de operationele en fiscale optimalisatie van investeringsprojecten;

- aanvechting of verdediging van nieuwe belastingen en heffingen ten laste van publieke of private ondernemingen;

- de begeleiding bij de Europese staatssteuncontrole van nieuwe subsidieregelingen;

- personeelshervormingen en -betwistingen inbegrepen syndicaal verleg.

Wij waren en zijn pioniers in:

- het onderzoek van, de redactie van en de onderhandeling over innoverende wetten en reglementen;

- de verzelfstandiging van nationale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke diensten (stadsontwikkelings- en patrimoniumbedrijven, parkeerbdrijven, havenbesturen, zee- en rivierloodsbedrijven, internationale consultancybedrijven,...);

- de redactie en aanpassing van oprichtingswetten en -decreten, oprichtingsbesluiten, statuten, beheersovereenkomsten en tariefreglementen;

- de redactie en aanpassing van aankWij waren en zijn pioniers in:

- het onderzoek van, de redactie van en de onderhandeling over innoverende wetten en reglementen;

- de verzelfstandiging van nationale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke diensten (stadsontwikkelings- en patrimoniumbedrijven, parkeerbedrijven, havenbesturen, zee- en rivierloodsbedrijven, internationale consultancybedrijven,...);

- de redactie en aanpassing van oprichtingswetten en -decreten, oprichtingsbesluiten, statuten, beheersovereenkomsten en tariefreglementen;

- de redactie en aanpassing van aankondigingen, bestekken, offertes, concessies, DBFM- en aanverwante contracten, en de begeleiding van aanbestedings- en onderhandelingsprocedures;

- de uitoefening van wettelijke en contractuele voorkoop- en optierechten en de vervulling van hypothecaire formaliteiten;

- de operationele en fiscale optimalisatie van investeringsprojecten;

- aanvechting of verdediging van nieuwWij waren en zijn pioniers in:

- het onderzoek van, de redactie van en de onderhandeling over innoverende wetten en reglementen;

- de verzelfstandiging van nationale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke diensten (stadsontwikkelings- en patrimoniumbedrijven, parkeerbedrijven, havenbesturen, zee- en rivierloodsbedrijven, internationale consultancybedrijven,...);

- de redactie en aanpassing van oprichtingswetten en -decreten, oprichtingsbesluiten, statuten, beheersovereenkomsten en tariefreglementen;

- de redactie en aanpassing van aankondigingen, bestekken, offertes, concessies, DBFM- en aanverwante contracten, en de begeleiding van aanbestedings- en onderhandelingsprocedures;

- de uitoefening van wettelijke en contractuele voorkoop- en optierechten en de vervulling van hypothecaire formaliteiten;

- de operationele en fiscale optimalisatie van investeringsprojecten;

- aanvechting of verdediging van nieuwe belastingen en heffingen ten laste van publieke of private ondernemingen;

- de begeleiding bij de Europese staatssteuncontrole van nieuwe subsidieregelingen;

- personeelshervormingen en -betwistingen inbegrepen syndicaal overleg.

- de begeleiding bij de Europese staatssteuncontrole van nieuwe subsidieregelingen;

- personeelshervormingen en -betwistingen inbegrepen syndicaal overleg.

begeleiding van aanbestedings- en onderhandelingsprocedures;

- de uitoefening van wettelijke en contractuele voorkoop- en optierechten en de vervulling van hypothecaire formaliteiten;

- de operationele en fiscale optimalisatie van investeringsprojecten;

- aanvechting of verdediging van nieuwe belastingen en heffingen ten laste van publieke of private ondernemingen;

- de begeleiding bij de Europese staatssteuncontrole van nieuwe subsidieregelingen;

- personeelshervormingen en -betwistingen inbegrepen syndicaal overleg.

Als gereputeerd klassiek maritiem advocatenkantoor verzorgen we voor u:

- de begeleiding van contractonderhandelingen m.b.t. bevrachting, vervoer, goederenbehandeling, opslag, berging,...;

- de afwikkeling van schadegevallen en andere betwistingen (ladingschade en -verlies, aanvaring, schadevaring in waterwegen en havens, berging, averij-grosse, scheepsbeslag in binnen- en buitenland, scheepshypotheek, scheepsverkoop, transportverzekering, havenbehandelingen en opslag, inlandvervoer, binnenvaart, spoorvervoer, luchtvervoer, expeditie, scheepsagentuur, makelaardij,...);

- advisering en geschillenbehandeling inzake scheepsregistratie, scheepshypotheken, veiligheidsnormering en scheepsclassificatie, maritiem tucht-, straf- en arbeidsovereenkomstenrecht, transportverzekering, en alle andere aspecten van publiek scheepvaartrecht.

INDRUKWEKKENDE REFERENTIES

Eric Van Hooydonk Advocaten is een referentie voor bedrijven en overheden die advies nodig hebben rond internationale, Europese, nationale, gewestelijke, lokale of private regelgeving  om deze voor te bereiden, te schrijven, te actualiseren, uit te voeren, of aan te vechten.

 

Enkele dossiers waarin we ons profileerden:

- de opstelling van het allereerste Belgische Scheepvaartwetboek, dat in de plaats komt van Franse en Belgische regelgeving uit 1681, 1807 en 1879;

- de menigvuldige advisering over de voorstellen voor een Europese Havendienstenrichtlijn (Ports Package);

- de voorbereiding van de Vlaamse wetgeving over loodsen en scheepvaartbegeleiding.

 

Maar even goed zorgden we voor beslag op schepen om betaling van brandstofleveringen af te dwingen of verdedigden we met succes bedrijven die werden geconfronteerd met onterechte ladingclaims of met onredelijke eisen in zake de tewerkstelling van havenarbeiders. Of begeleidden we bijv. concessies en privatiseringen voor de containerterminals in Monrovia (Liberia) en Ngqura (Zuid-Afrika) en de internationale verdragsonderhandelingen over het beheer van en de scheepvaart op de Schelde en de Mekong, twee wereldrivieren.

BEDREVEN BELEIDS- EN REGELGEVINGSADVISEURS

We zijn een van Europa's leidinggevende beleids- en regelgevingsadviseurs in de haven- en transportsector. We adviseerden overheden, sectororganisaties en/of individuele bedrijven o.m. over:

- de volledige herziening van het Belgisch zee- en binnenvaartrecht, een persoonlijk initiatief van Professor Eric Van Hooydonk dat sinds 2006 wordt gesteund door de Belgische Regering en talrijke sectororganisaties;

- de voorbereiding en amendering van de geplande Europese havenregelgeving (Port Package I, II en III);

- het regime van de havenarbeid in de lidstaten van de Europese Unie en de overeenstemming ervan met internationaal en Europees recht;

- de verzelfstandiging van het Vlaamse Loodswezen en het Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium;

- de redactie van Vlaamse wetgeving over het loodswezen en de scheepvaartbegeleiding;

- de staatssteuncontrole van de Vlaamse overheidssubsidies in de havensector;

- het internationaal, Europees en Vlaams milieustatuut van havens;

- de actualisering van havenreglementen en -voorwaarden.

 

 

Gedetailleerde referenties worden op aanvraag bezorgd. Enkele van onze publicaties vindt u hier.

 

CONTACTEER ONS VRIJBLIJVEND

Eric Van Hooydonk Advocaten is altijd beschikbaar voor een kosteloze verkennende bespreking, waarin we u graag richting geven over hoe u best verder te werk gaat.

 

Bel gerust op + 32 (0)3 238 67 14 of mail naar eric@ericvanhooydonk.be.