+32 (0)3 238 67 14

+32 (0)3 248 88 63

 

eric@ericvanhooydonk.be

www.ericvanhooydonk.be

T

F

 

E

W

ERIC VAN HOOYDONK ADVOCATEN 

Emiel Banningstraat 21-25

BE-2000 Antwerpen

België

 

Hoe ons bereiken ?

Ondernemingsnummer  0819.503.609

BTW BE 0819.503.609

Algemene voorwaarden en privacy

Disclaimer en auteursrechten

Webmaster

Bel ons +32 (0)3 238 67 14 

Mail ons eric@ericvanhooydonk.be 

NIEUWS

FEBRU 2014

Eric Van Hooydonk Advocaten informeert zijn cliënten en relaties regelmatig met een nieuwsbrief.  

 

Ook organiseren we voor onze cliënten en relaties exclusieve seminaries over recente juridische ontwikkelingen. Nieuws daarover vindt u eveneens in onze nieuwsbrief.

 

KOSTELOZE NIEUWSBRIEF EN SEMINARIES

CONTACTEER ONS VRIJBLIJVEND

Eric Van Hooydonk Advocaten is altijd beschikbaar voor een kosteloze verkennende bespreking, waarin we u graag richting geven over hoe u best verder te werk gaat.

 

Bel gerust op + 32 (0)3 238 67 14 of mail naar eric@ericvanhooydonk.be.

NOTEER 16 OKTOBER 2014 VOOR EEN BOEKVOORSTELLING EN STUDIENAMIDDAG OVER PARKEERGELDEN

Op donderdag 16 oktober 2014 organiseert Eric Van Hooydonk Advocaten met Maklu Uitgevers een studienamiddag over parkeergelden. Tegelijk wordt een juridisch handboek over parkeergelden voorgesteld, waarin alle juridische aspecten van het parkeren worden belicht op een overzichtelijke en gezaghebbende manier. Het is de allereerste maal dat aan de parkeersector een juridisch handboek wordt gewijd. Auteurs Eric Van Hooydonk en Björn Cloots zijn i.v.m. de juridische aspecten van het parkeren al jaren pioniers. Zij adviseerden over de oprichting van het allereerste autonoom parkeerbedrijf in ons land, redigeerden de allereerste Vlaamse parkeerconcessie, begeleidden innovatieve PPS-projecten voor de bouw van private parkings, droegen bij tot de redactie van nieuwe wetteksten en behandelen principiële geschillendossiers voor tal van rechterlijke instanties. Inschrijven en bestellen kan via deze link.

FEBRU 2014

PRAKTISCH HANDBOEK OVER CONCESSIES NU BESCHIKBAAR

Bij de Belgische juridische uitgeverij Vandenbroele verscheen een praktisch handboek over concessies. Het behandelt alle Belgische en Europese aspecten van domein-, diensten- en werkenconcessies. Het besteedt aandacht aan de Europese Concessierichtlijn en aan sectorspecifieke regelgevingen waaronder deze voor casino's, graven, havens, het loodswezen, luchthavens, markten, mijnen, parkeren, stranden, wegen en waterwegen, windmolens op zee en zeebodemontginning. Het door de advocaten Eric Van Hooydonk en Björn Cloots geschreven boek kan worden besteld via deze link.

FEBRU 2014

ADVISERING OVER PRIVATISERING VAN GRIEKSE HAVENS

Op verzoek van de Europese Commissie geeft Eric Van Hooydonk advies rond de privatisering van de Griekse havens, i.h.b. deze van de 12 als naamloze vennootschap gestructureerde havens van nationaal belang. Hieronder bevinden zich Piraeus, de grootste passagiershaven van Europa en een van de belangrijkste container hubs van de Middellandse Zee, en Thessaloniki. Eric Van Hooydonk geeft aanbevelingen over de organisatie van de gloednieuwe Griekse Regulator voor de havensector en reviseert de nieuwe ontwerpconcessies voor de te privatiseren havens. Het meerderheidsaandeel van de Helleense Republiek wordt binnenkort aangeboden aan de meestbiedende. Eric Van Hooydonk werd voor deze opdracht aangewezen op basis van de expertise die hij gedurende meer dan 25 jaar opbouwde rond de juridische aspecten van havenbeheer.

FEBRU 2014

SUCCESRIJKE AFHANDELING VAN TRANSACTIE GM-GRONDEN IN ANTWERPEN

Eric Van Hooydonk Advocaten droeg als juridisch raadsman bij tot het recente akkoord dat het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en GM Belgium bereikten voor de overdracht aan het havenbestuur van de 96 ha grote industriegrond in het hart van de haven, waar vroeger de Opelfabriek was gevestigd. Nadat de Antwerpse rechtbank de rechtsgeldigheid had bevestigd van de in 1965 aan de Stad Antwerpen (nu het Havenbedrijf) verleende terugkoopoptie en nadat een college van deskundigen, rekening houdend met de contractuele gebruiksbeperkingen, de verkoopwaarde van het terrein had bepaald, is tussen partijen en de Vlaamse regering een omvattend akkoord gesloten. Op basis daarvan zal het Antwerpse havenbestuur deze strategische site nu verder kunnen ontwikkelen.

FEBRU 2014

BIJDRAGEN TOT EVENEMENTEN IN GÖTEBORG, STRAATSBURG EN BERLIJN

Eric Van Hooydonk werd uitgenodigd om bijdragen te leveren tot het jaarcongres van de European Sea Ports Organisation in Göteborg (over havenconcessies), een seminarie van de Centrale Rijnvaartcommissie te Straatsburg (over het statuut van de Schelde-Rijnverbinding) en het congres van het Comité Maritime International in Berlijn (over het nieuwe Belgische Scheepvaartwetboek). Ook verrichte hij een missie naar Kroatië, om er het havenarbeidsstelsel te bestuderen. Hij bezocht o.m. het havenbestuur van Rijeka en de terminal van International Container Terminal Services (ICTSI).

FEBRU 2014

ALLEREERSTE BUITENLANDSE ADVOCATENSTAGE IN LYON

Philip Van der Veeken van Eric Van Hooydonk Advocaten vervult momenteel een stage bij Bénédicte Rajot, advocaat en professor in het Franse Lyon en o.m. auteur van een studie over Europees mededingingsrecht betreffende het maritiem vervoer. Philip is de allereerste Antwerpse advocaat die dergelijke buitenlandse stage verricht. Het stageprogramma van de Antwerpse balie wordt ondersteund door de Europese Unie.

FEBRU 2014

ITALIAANSE DOCTORAATSSTUDENT ONDERZOEKT ZELFAFHANDELING IN HAVENS

De Italiaanse advocaat Leonida Giunta, verbonden aan de Ca'Foscari-universiteit in Venetië, verricht bij Eric Van Hooydonk Advocaten gedurende twee maanden een doctoraatsonderzoek naar de Europese regeling van zelfafhandeling in de sector van de technisch-nautische diensten. Vorig jaar gaf Eric Van Hooydonk aan de Venetiaanse universiteit een uitvoerig gastcollege over havenarbeid en maritieme wetgeving.

STUDIENAMIDDAG OVER PARKEERRECHT OP MAANDAG 20 OKTOBER 2014

Op maandag 20 oktober 2014 wordt het boek Parkeerrecht voorgesteld tijdens een studienamiddag. Het is geschreven door Eric Van Hooydonk en Björn Cloots, die een jarenlange ervaring opbouwden als adviseurs van publiek en private parkeerbedrijven en lokale overheden en in juridische procedures over parkeren voor diverse hoven en rechtbanken. Het boek is de allereerste gids voor het recht rond parkeren en is uitgegeven door de Belgisch-Nederlandse juridische uitgever Maklu. De studienamiddag gaat door in de aula van het gebouw 'den Bell' in Antwerpen. Het volledige programma en het inschrijvingsformulier vindt u hier.

FEBRU 2014

CMI-PROJECT DEFINIEERT LEX MARITIMA OF WERELDBEGINSELEN VAN HET ZEERECHT

In het laatste nummer van het prestigieuze Britse Journal of International Maritime Law verschijnt een pleidooi van Eric Van Hooydonk om de algemene beginselen van het zeerecht te codificeren. Het bestaan van beginselen die gemeen zijn aan alle zeerechtsstelsels (de Lex Maritima) wordt sedert lang erkend in de wetenschappelijke literatuur en in een groeiend aantal nationale wetten. Wat tot nu toe ontbrak, is een wereldwijd instrument dat deze beginselen inventariseert, omschrijft en bekrachtigt. Het zou o.m. een belangrijke praktische rol kunnen spelen bij de eenvormige interpretatie van het zeerecht. Om dergelijk instrument te realiseren heeft het Comité Maritime International (CMI) op initiatief van Eric Van Hooydonk een Internationale Werkgroep opgericht. Het CMI is de internationale vereniging van zeerechtbeoefenaars en bereidde eerder tal van internationale maritieme conventies voor. Eric zal zijn voorstel toelichten tijdens het Europese zeerechtcongres aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam op 11 en 12 september 2014. Het zal ook worden besproken tijdens het CMI-congres van 6 tot 10 juni 2015 in Istanbul. Het tijdschriftartikel kan hier worden gedownload.

FEBRU 2014

FEBRU 2014

STUDIE NAAR KOSTENSTRUCTUUR EN HEFFINGENBELEID VLAAMSE BINNENVAARTWEGEN

Eric Van Hooydonk Advocaten is door de Vlaamse waterwegbeheerders De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal belast met een studie naar de hervorming van de heffing van binnenvaartrechten op rivieren en kanalen. Samen met het gerenommeerde studiebureau Technum zullen o.m. de kostenstructuur van het waterwegbeheer en de mogelijke invoering van andere heffingssystemen in kaart worden gebracht.

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

AUTOCARRIER C LADYBUG IN ANTWERPEN GEVEILD VOOR 53,6 MILJOEN EUR

Eric Van Hooydonk Advocaten trad op in de juridische procedures betreffende het drie jaar oude ro/roschip C Ladybug dat na hoger bod werd geveild voor 53,6 miljoen EUR. Het 27.200 dwt metende schip lag lange tijd geïmmobiliseerd in de Antwerpse haven. Dankzij beslagmaatregelen konden diverse schuldeisers hun vordering recupereren. Het schip werd herdoopt tot Glovis Solomon en heeft de haven inmiddels verlaten.

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

BIJKOMENDE EXPERTISE INTERNATIONAAL RECHT (EN RUSSISCH) MET ANASTASIA TOUMANOVA

Ons kantoor wordt vervoegd door Anastasia Toumanova. Na haar rechtenstudies behaalde ze met grootste onderscheiding een specialisatiediploma internationaal en Europees recht aan de VUB. Ze publiceerde o.m. over het Europees internationaal privaatrecht rond onrechtmatige daad in het Belgische Nieuw Juridisch Weekblad. Een extra troef voor het kantoor is dat Anastasia zowel Nederlands als Russisch als moedertaal heeft en ook basiskennis van andere Oost-Europese talen bezit.

WELK JURIDISCH STATUUT VOOR ONBEMANDE VRACHT- EN PASSAGIERSSCHEPEN ?

In het recentste nummer van het gerenommeerde Journal of International Maritime Law verschijnt een verkennend onderzoek van het statuut van onbemande vracht- en passagiersschepen van de hand van Eric Van Hooydonk. Het is de eerste maal dat hierover een dergelijke omvattende studie wordt gepubliceerd. Hoewel onbemande koopvaardij en binnenvaart zich nog in een technische experimentfase bevinden, genieten zij steeds meer aandacht van beleidsmakers en het bedrijfsleven. De nota behandelt de bruikbaarheid van het huidige zee- en scheepvaartrecht, de nood aan regelgevende aanpassingen en enkele nog te maken beleidskeuzen.

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

STUDIE NAAR DE CONCURRENTIEPOSITIE VAN DE BELGISCHE BINNENVAARTVLOOT

In een consortium met RebelGroup en BMT Surveys kreeg Eric Van Hooydonk Advocaten de opdracht om de concurrentiepositie van de Belgische binnenvaartvloot te onderzoeken en daarrond aanbevelingen te formuleren. Ons kantoor zal meer bepaald de Belgische tewerkstellingsvoorwaarden en bemanningsvoorschriften vergelijken met die in Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Zwitserland. De opdracht werd gegund door het Instituut voor Transport langs de Binnenwateren.

FEBRU 2014

BEGELEIDING VAN PPS-TRAJECTEN VOOR NIEUWE OPENBARE PARKINGS IN ANTWERPEN

Eric Van Hooydonk Advocaten won een overheidsopdracht voor de juridische en financiële begeleiding van de PPP-trajecten gericht op de bouw van diverse nieuwe openbare parkings onder, op en nabij de Scheldekaaien in het centrum van Antwerpen. De opdracht betreft een raamovereenkomst voor vier jaar, waarbinnen o.m. advies wordt gegeven over de verkieslijke juridische formules en de procedure voor de aanduiding van de private investeerders en exploitanten. De opdrachtgever is het Gemeentelijk Parkeerbedrijf Antwerpen.

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

MASTERPLAN VOOR SCHEEPVAART OP DE MEKONG IN ZUIDOOST-AZIË

Eric Van Hooydonk verzorgt de juridische aspecten van het nieuwe masterplan voor de scheepvaart op de Mekong, de grote wereldrivier van Zuidoost-Azië, die China, Myanmar, Laos, Thailand, Cambodja en Vietnam bevloeit en een groeiend scheepvaartverkeer ontvangt. Intensief werkend in de regio sinds 1999, zal Eric Van Hooydonk o.m. advies geven over de harmonisering van regelgeving en de uitvoering van verdragen tussen de oeverstaten. Het masterplan voor de scheepvaart wordt gemaakt door de Mekong River Commission en zal in de loop van 2015 klaar zijn.

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

SYMPOSIUM BELICHT TOEKOMST VAN DE HAVENARBEID IN BELGIË, NEDERLAND EN SPANJE

Eric Van Hooydonk zal de gevolgen van het Spaanse havenarbeidersarrest van het Hof van Justitie van 11 december 2014 belichten tijdens een symposium in Vlaardingen bij Rotterdam op 20 maart 2015. Het evenement is gewijd aan een reeks actuele thema's van zee- en vervoerrecht, waarvan havenarbeid er een is. Eric Van Hooydonk Advocaten behandelt diverse havenarbeidszaken en volgt de ontwikkelingen derhalve op de voet. Het symposium wordt georganiseerd door het toonaangevende Belgisch-Nederlandse Tijdschrift Vervoer & Recht.

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

TIJDSCHRIFTARTIKEL OVER IMPACT VAN BELGISCHE STAATSHERVORMING OP HAVENS EN SCHEEPVAART

In het recentste nummer van het Tijdschrift voor het Recht van de Netwerkindustrieën publiceerde Eric Van Hooydonk een bijdrage over de gevolgen van de Zesde Staatshervorming voor de havens en de scheepvaart. In het federale België zijn aan de Gewesten belangrijke nieuwe bevoegdheden op het vlak van de binnenvaart toegekend. Het handelsrechtelijke transport- en scheepvaartrecht blijkt echter een federale materie.

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

JUBILEUMBOEK KONINKLIJKE BELGISCHE REDERSVERENIGING GEPUBLICEERD

In opdracht van de Koninklijke Belgische Redersvereniging publiceerde de uitgeverij Pandora Publishers een rijk geïllustreerd jubileumboek dat de geschiedenis van de organisatie van 1909 tot 2009 schetst. Professor em. Greta Devos behandelde de eerste tachtig jaren, Eric Van Hooydonk wierp zijn licht op de twee jongste decennia. In deze laatste periode werd de Belgische koopvaardij succesvol heringevlagd. De uitgever kan hier worden gecontacteerd.

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

SPAANSE EN BELGISCHE HAVENARBEIDSREGIMES STRIJDIG MET EU-RECHT

Op 11 december 2014 veroordeelde het Europees Hof van Justitie Spanje wegens de strijdigheid van zijn havenarbeidswetgeving met het EU-recht. De zaak werd gestart door de Europese Commissie op basis van een klacht. Het Hof oordeelde dat de verplichting voor havenwerkgevers om aan te sluiten bij het lokale poolbedrijf (Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios of SAGEP) en het verbod om havenarbeiders buiten deze pool aan te werven strijdig zijn met de vrijheid van vestiging, welke wordt gegarandeerd door het EU-Werkingsverdrag. Het Hof oordeelt dat de legitieme belangen van de goede werking van de havens en de bescherming van de werknemers kunnen worden beschermd door minder verregaande maatregelen, zoals interimkantoren en opleidingen door de werkgever. Deze uitspraak zet o.m. het vergelijkbare Belgische havenarbeidsregime op de helling. Tegen dat laatste zijn bij de Commissie niet minder dan acht klachten ingediend. Eric Van Hooydonk voerde eerder een omvangrijke studie naar havenarbeid in de EU uit, waarin tal van problemen werden blootgelegd. De nieuwe uitspraak is een opportuniteit om in het belang van de competitiviteit van de havens en van de tewerkstelling van toekomstige generaties havenarbeiders een modernisering van verstarde regels te realiseren en om terug te keren naar normale arbeidsverhoudingen. Eric Van Hooydonk Advocaten behandelt momenteel een tiental havenarbeidsdossiers.

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

NIEUWE FISCALITEIT VAN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN EN AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN

Ingevolge de door ons kantoor gevoerde procedures omtrent de fiscale discriminatie van autonome gemeentebedrijven ten opzichte van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, welke aanleiding hebben gegeven tot de arresten van het Grondwettelijk Hof van 6 december 2012 (nr. 148/2012) en 17 juli 2014 (nr.114/ 2014), heeft de Belgische regering in het ontwerp van Programmawet dat op 28 november 2014 in de Kamer werd ingediend (Kamerstuk Doc 54 0672/001), bepalingen opgenomen die de door het Grondwettelijk Hof vastgestelde discriminatie beogen te verhelpen. Het ontwerp voorziet in de opheffing van artikel 180, 1° WIB 92, waarin thans de onvoorwaardelijke vrijstelling van de vennootschapsbelasting ten gunste van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden is neergelegd. De wetswijziging zou ertoe leiden dat de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden niet langer per definitie aan de rechtspersonenbelasting zouden worden onderworpen. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die een onderneming exploiteren of zich bezighouden met verrichtingen van winstgevende aard, zouden voortaan in het stelsel van de vennootschapsbelasting worden belast. Slechts intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die geen onderneming exploiteren of zich niet met verrichtingen van winstgevende aard bezighouden, zouden aan de rechtspersonenbelasting onderworpen blijven. Het gewijzigde fiscale statuut van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zou ingaan vanaf aanslagjaar 2015 en van toepassing zijn op de boekjaren die ten vroegste op 1 juli 2015 worden afgesloten. Aan het statuut van de autonome gemeentebedrijven in de inkomstenbelastingen wijzigt het ontwerp niets.

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

ADVISERING OVER ONDERZEESE ELEKTRICITEITSKABELS IN DE CARAÏBEN EN BAGGERWERKEN IN HET VERRE OOSTEN

Eric Van Hooydonk Advocaten verleende recent juridisch advies over de aanleg van twee onderzeese stroomkabels tussen eilanden in de Caraïbische Zee. Hierbij werd ingegaan op het internationaal statuut van de betrokken zeegebieden en op de nationale vergunningsplichten. We gaven eveneens advies over de internationale aspecten van baggerwerken in drie rivierestuaria van Myanmar. Het kantoor verstevigt hiermee zijn referenties inzake grootschalige offshore-projecten en internationaal rivierenbeheer.

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

BIJEENKOMST VAN EUROPESE SECRETARISSEN-GENERAAL VOOR TRANSPORT

Eric Van Hooydonk verzorgde een uiteenzetting over het komende Belgische Scheepvaartwetboek voor een door de FOD Mobiliteit te Brussel georganiseerde bijeenkomst van de Belgische, Britse, Duitse, Franse, Nederlandse en Poolse topambtenaren van de nationale transportministeries. De navolgende gedachtenwisseling leverde heel wat nieuwe inzichten op, o.m. over een komende herziening van de Poolse scheepvaartwetgeving.

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

FEBRU 2014

SLOTSESSIES VAN TWEE INNOVERENDE MARITIEME EU-PROJECTEN

Eric Van Hooydonk verzorgde juridische presentaties tijdens de slotsessies van twee innoverende Europese projecten. In Antwerpen betrof het de creatie van een omvattend platform voor de verzameling van data over de milieuperformantie van zeeschepen. In Toulon ging het over de geautomatiseerde detectie van illegale activiteiten op zee. Eric Van Hooydonk onderzocht in dit verband aspecten van o.m. internationaal recht, milieurecht, strafrecht en privacybescherming.

VACATURE VOOR ADVOCAAT-STAGIAIR

 

Eric Van Hooydonk Advocaten zoekt een advocaat-stagiair met volgend profiel:

• Ervaring met of interesse voor economisch bestuursrecht en/of transportrecht en/of internationaal recht en/of Europees recht

• Goede kennis van juridisch Engels en Frans en van de courante Microsoft Office toepassingen (Word, Excel en Powerpoint)

• Uitstekende studieresultaten en schrijfvaardigheid

Schriftelijke en gemotiveerde sollicitaties met curriculum vitae aub sturen aan Eric Van Hooydonk, Emiel Banningstraat 21-25, 2000 Antwerpen, info@ericvanhooydonk.be