+32 (0)3 238 67 14

+32 (0)3 248 88 63

 

eric@ericvanhooydonk.be

www.ericvanhooydonk.be

T

F

 

E

W

ERIC VAN HOOYDONK ADVOCATEN 

Emiel Banningstraat 21-25

BE-2000 Antwerpen

België

 

Hoe ons bereiken ?

Ondernemingsnummer  0819.503.609

BTW BE 0819.503.609

Algemene voorwaarden en privacy

Disclaimer en auteursrechten

Webmaster

Bel ons +32 (0)3 238 67 14 

Mail ons eric@ericvanhooydonk.be 

PUBLICATIES

STEDEN EN BEDRIJVEN

De medewerkers van Eric Van Hooydonk Advocaten staan bekend om hun wetenschappelijk onderbouwde, maar praktijkgerichte en steeds originele juridische publicaties.

 

Hieronder vindt u een kleine selectie van recente boeken, onderzoeksrapporten, congrespapers en tijdschriftartikelen, waarvan er enkele kosteloos kunnen worden gedownload.

 

HAVENS EN SCHEPEN

 
 
 
 
 
 
 

•  Autonome gemeente- en provinciebedrijven

                        Leuven, 28 januari 2016 - Gent, 4 februari 2016

 

•  Eerste hulp bij concessies

                             Brugge, Vandenbroele, 2014, 270 p.

 

•  Autonome gemeentebedrijven en administratief goederenrecht

gepubliceerd in Autonome gemeentebedrijven en vastgoedpolitiek, Brussel, Larcier, 2006, 1-30

 

•  PPS en het statuut van de domeingoederen

voorgesteld tijdens een studiedag aan de KU Leuven op 22 mei 2001

 

•  De gemeentebedrijvenwet van 28 maart 1995 en het juridisch statuut van de autonome gemeentebedrijven

gepubliceerd in Tijdschrift voor Gemeenterecht, 1997, 3-55

•  Honderd jaar Koninklijke Belgische Redersvereniging 1909-2009

                            Antwerpen, Pandora Publishers, 2014, 208 p. (i.s.m. Greta Devos)

 

•  De bevoegdheidsverdeling inzake zee- en binnenvaart, waterwegen en havens na de Zesde Staatshervorming

                            gepubliceerd in het Tijdschrift voor het recht van netwerkindustrieën, 2014, 428-435

 

•  Proeve van Belgisch Scheepvaartwetboek (Privaatrecht). Algemene toelichting. Eerste blauwboek over de herziening van het Belgisch scheepvaartrecht

Antwerpen / Apeldoorn, Maklu / Commissie Maritiem Recht, 248 p.

 

•  Proeve van Belgisch Scheepvaartwetboek (Privaatrecht). Algemene bepalingen (Bronnen en uitlegging). Overheidsschepen. Tweede blauwboek over de herziening van het Belgisch scheepvaartrecht

Antwerpen, Commissie Maritiem Recht, 2012, 175 p.

 

•  Proeve van Belgisch Scheepvaartwetboek (Privaatrecht). Schepen. Derde blauwboek over de herziening van het Belgisch scheepvaartrecht

Antwerpen, Commissie Maritiem Recht, 2012, 330 p.

 

•  Proeve van Belgisch Scheepvaartwetboek (Privaatrecht). Reders. Vierde blauwboek over de herziening van het Belgisch scheepvaartrecht

Antwerpen, Commissie Maritiem Recht, 2012, 555 p.

 

•  Proeve van Belgisch Scheepvaartwetboek (Privaatrecht). Schepelingen. Vijfde blauwboek over de herziening van het Belgisch scheepvaartrecht

Antwerpen, Commissie Maritiem Recht, 2012, 213 p.

 

•  Proeve van Belgisch Scheepvaartwetboek (Privaatrecht). Vervoer en bevrachting. Zesde blauwboek over de herziening van het Belgisch scheepvaartrecht

Antwerpen, Commissie Maritiem Recht, 2013, 608 p.

 

•  Proeve van Belgisch Scheepvaartwetboek (Privaatrecht). Scheepsagenten en goederenbehandelaars. Zevende blauwboek over de herziening van het Belgisch scheepvaartrecht

Antwerpen, Commissie Maritiem Recht, 2012, 208 p.

 

•  Proeve van Belgisch Scheepvaartwetboek (Privaatrecht). Scheepsvoorvallen. Achtste blauwboek over de herziening van het Belgisch scheepvaartrecht

Antwerpen, Commissie Maritiem Recht, 2012, 299 p.

 

•  Proeve van Belgisch Scheepvaartwetboek (Privaatrecht). Vervoerverzekering. Negende blauwboek over de herziening van het Belgisch scheepvaartrecht

Antwerpen, Commissie Maritiem Recht, 2012, 122 p.

 

•  Proeve van Belgisch Scheepvaartwetboek (Privaatrecht). Scheepvaartprocesrecht. Tiende blauwboek over de herziening van het Belgisch scheepvaartrecht

Antwerpen, Commissie Maritiem Recht, 2012, 310 p.

 

•  Wetboek Handelsrecht. Geannoteerd Wetboek van Koophandel met bijzondere wetgeving

annotatie van de bepalingen van het Wetboek van Koophandel over zee– en binnenscheepvaartrecht, Brugge, Die Keure, 2011

 

•  Beleidsstudie betreffende de technische voorschriften voor historische zeevaartuigen

studie in opdracht van de Vlaamse Overheid, Department RWO, 2009, 107 p.

 

•  De invloed van de Akte van Mannheim op enkele recente verdragsrechtelijke ontwikkelingen buiten het Rijnbekken

gepubliceerd in Tijdschrift Vervoer & Recht, 2008, 218-223

 

•  De herziening van het Belgisch zeerecht

gepubliceerd in Nieuw Juridisch Weekblad, 2007, nr. 174, p. 2-19 en Tijdschrift Vervoer & Recht, 2008, 4-23.

 

•  Groenboek Nieuwe Belgische Zeewet. Consultatiedocument ter voorbereiding van een nieuw Belgisch maritiem wetboek

Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2007, 110 p.

 

•  Schip van staat met slagzij. Sterkten en zwakten van maritiem recht en beleid in België

Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2006, 243 p.

 

•  Juridische aspecten van de financiering van havenbeveiliging

gepubliceerd in Beveiliging in het vrachtvervoer. Mythe, macht of noodzaak, Antwerpen/Apeldoorn, Garant, 2005, 85-111 en in Tijdschrift Vervoer & Recht, 2005, 154-166

 

•  Perspectieven na de verwerping van de Europese havendienstenrichtlijn

gepubliceerd in Tijdschrift Vervoer en Recht, 2004, 108–117

 

•  Lozingsverboden voor schepen in havens en binnenwateren

gepubliceerd in Van Hooydonk, E. (ed.), Zeeverontreiniging. Preventie, bestrijding en aansprakelijkheid, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2004, 269-300

 

•  Het milieurechtelijk statuut van de zeehavens

i.s.m. F. Maes, L. Lavrysen en I. Larmuseau, Brussel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Aminal, Afdeling Europa & Milieu, 2004, 347 p.

 

•  Actualia zee– en vervoerrecht

gepubliceerd als editor, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2003, 215 p.

 

•  De publiekrechtelijke context van de scheepsagentuur

gepubliceerd in Van Hooydonk, E. (ed.), Expediteurs en scheepsagenten. Het gewijzigde juridische landschap, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2003, 145-166

 

•  Juridische vestigingsfactoren voor goederenbehandelaars in zeehavens en het statuut van 'dedicated terminals'

gepubliceerd in Van Hooydonk, E. (ed.), Stouwers, naties en terminal operators: het gewijzigde juridische landschap, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2003, 11-66

 

•  Het juridisch statuut van de Belgisch-Nederlandse verkeersverbindingen in actueel en Europees perspectief

gepubliceerd in Van Hooydonk, E. (ed.), De Belgisch–Nederlandse verkeersverbindingen. De Schelde in de XXIste eeuw, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2002, 91-368

 

•  Het internationaal statuut van de IJzeren Rijn: van het Scheidingsverdrag tot de Trans–Europese Netwerken

gepubliceerd in De IJzeren Rijn en de Betuweroute. Het debat op de juiste sporen ?, Leuven–Apeldoorn, Garant, 2000, 21-74

 

•  The notion of a ship in the new Belgian Shipping Law  

                       Bologna, 30 June 2016

 

•  Port Labour Reform  in the EU  

                       Madrid, 16 June 2016

 

•  Towards a compilation of selected principles of the Lex Maritima

                       New York, 4 May 2016

 

•  The legal regime of unmanned merchant shipping

                        New York, 4 May 2016

 

•  Unmanned Ships - The Regulatory Framework

                      Leuven, 18 March 2016  

 

•  The law of unmanned merchant shipping – an exploration

                           published in Journal of International Maritime Law (United Kingdom), 2015

 

•  Towards a worldwide restatement of the general principles of maritime law

                       published in Journal of International Maritime Law (United Kingdom), 2014

 

•  Port Labour in the EU. Labour Market, Qualifications & Training, Health & Safety, Vol. 1

Antwerpen, Portius, 2013, 328 p.

 

•  Port Labour in the EU. Labour Market, Qualifications & Training, Health & Safety, Vol. 2

Antwerpen, Portius, 2013, 1101 p.

 

•  Fifty Years of the European Tugowners Association. From London club to Brussels lobby

Brussel / Antwerpen, ETA / Pandora Publishers, 2013, 196 p.

 

•  Places of refuge. International Law and the CMI Draft Convention

Londen, Lloyd’s List, 2009, 528 p.

 

•  Ad hoc project procedures for the development of transport infrastructures

gepubliceerd in Haezendonck, E. (Ed.), Transport Project Evaluation. Extending the Social Cost-Benefit Approach, Cheltenham, UK / Northampton, MA, USA, Edward Elgar, 2007, 132-147

 

•  The obligation to offer a place of refuge to a ship in distress

gepubliceerd in Franckx, E. (ed.), Contemporary Regulation of Marine Living Resources and Pollution, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2007, 85-128

 

•  The Impact of EU Environmental Law on Ports and Waterways including a proposal for the creation of Portus 2010, a coherent EU network of strategic port development areas

Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2006, 317 p., voor een boekbespreking door dr. Andrew Farmer van het Institute for European Environmental Policy in het Journal of International Maritime Law, klik hier

 

•  Places of Refuge: The Belgian Experience

gepubliceerd in Chircop, A. en Linden, O. (Eds.), Places of Refuge for Ships: Emerging Environmental Concerns of a Maritime Custom, Leiden, Brill, 2006, 415-428

 

•  The European Port Services Directive: The Good or The Last Try ?

gepubliceerd in Ringbom, H. (Ed.), The Emerging European Maritime Law. Proceedings from the Third European Colloquium on Maritime Law Research, Ravenna, 17–18 September 2004 (MarIus no. 330), Oslo, University of Oslo, 2005, 47–118, in Journal of International Maritime Law (Verenigd Koninkrijk), 2005 en in Il diritto marittimo (Italië), 2006, 65–111

 

•  Prospects after the rejection of the European Port Services Directive

gepubliceerd in Il diritto marittimo (Italië), 2004, 851–873

 

•  The obligation to offer a place of refuge to a ship in distress. A plea for granting a salvage reward to ports and an international convention on ports of refuge

gepubliceerd in CMI Yearbook 2003. Vancouver I, Antwerpen, Comité Maritime International, 2004, 403–445, verkort in Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly, 2004, 347–374

 

•  Ports of refuge for ships in distress: not in my front pond ?

gepubliceerd in Transport Insurance in Belgium, Special Lloyd, januari 2004, 3-11

 

•  English and Continental Maritime Law. After 115 Years of Maritime Law Unification: a Search for Differences between Common Law and Civil Law

gepubliceerd als editor, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2003, 173 p.

 

•  The regime of port authorities under European law including an analysis of the Port Services Directive

gepubliceerd in Van Hooydonk, E., (Ed.), European Seaports Law. EU Law of Ports and Port Services and the Ports Package, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2003, 79–185 en in Liber amicorum R. Roland, Brussel, Larcier, 2003, 467-570

 

•  Some Remarks on Financial Securities Imposed by Public Authorities on Casualty Ships as a Condition for Entry into Ports

gepubliceerd in Huybrechts, M. (Ed.), Van Hooydonk, E. en Dieryck, C. (Co–eds.), Marine insurance at the turn of the Millennium, II, Antwerpen/Groningen/Oxford, Intersentia, 2000, 117-136

•  Développements récents en matière de lieux de refuge pour navires en détresse

gepubliceerd in Droit maritime français, 2006, 662–682

 

•  Les lieux de refuge pour les navires en détresse

gepubliceerd in Droit maritime français, 2004, 808–815

 

ENGELS

FRANS

NEDERLANDS

NEDERLANDS

CONTACTEER ONS VRIJBLIJVEND

Eric Van Hooydonk Advocaten is altijd beschikbaar voor een kosteloze verkennende bespreking, waarin we u graag richting geven over hoe u best verder te werk gaat.

 

Bel gerust op + 32 (0)3 238 67 14 of mail naar eric@ericvanhooydonk.be.