+32 (0)3 238 67 14

+32 (0)3 248 88 63

 

eric@ericvanhooydonk.be

www.ericvanhooydonk.be

T

F

 

E

W

ERIC VAN HOOYDONK ADVOCATEN 

Emiel Banningstraat 21-25

BE-2000 Antwerpen

België

 

Hoe ons bereiken ?

Ondernemingsnummer  0819.503.609

BTW BE 0819.503.609

Algemene voorwaarden en privacy

Disclaimer en auteursrechten

Webmaster

Bel ons +32 (0)3 238 67 14 

Mail ons eric@ericvanhooydonk.be 

Eric Van Hooydonk Advocaten is een van de Belgische topdienstverleners voor bedrijven en overheden die actief zijn in stadsontwikkeling, openbare werken, infrastructuur, openbare dienstverlening, verzelfstandiging van overheidsbedrijven, publiek-private samenwerkingsprojecten (PPS) en joint ventures.

 

1

PIONIERSWERK

SUCCESSEN EN INNOVERENDE OPLOSSINGEN

Wij behaalden tal van successen voor de rechtbanken, de Raad van State en het Grondwettelijk Hof, vele in onhaalbaar geachte, nooit eerder aangedurfde zaken.

 

Wij bereidden o.m. de innoverende Vlaamse decreten voor over publiek-private samenwerking, het parkeren, de vrijstelling van registratierechten voor autonome gemeentebedrijven, de verzelfstandiging van het Waterbouwkundig Laboratorium van de Vlaamse Overheid, het Vlaamse loodswezen en de Vlaamse scheepvaartbegeleiding.

 

Wij analyseerden als eersten de gebreken van het statuut van overheidsgoederen in België, waarna de rechtspraak van het Hof van Cassatie en talrijke wetten daarover werden versoepeld.

 

Wij begeleidden de oprichting van het allereerste autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid in België. Sindsdien stonden we in voor de oprichting van tal van autonome gemeente- en provinciebedrijven in heel Vlaanderen.

 

Wij ontwierpen de allereerste private parkeerconcessie van België, die nu als referentietekst wordt gebruikt in heel Vlaanderen. Sindsdien werkten we in talrijke gemeenten concessies op maat uit, of actualiseerden we de bestaande overeenkomsten.

 

Wij assisteerden publieke en private partners voor de realisatie van belangrijke residentiële projecten en/of de bouw van nieuwe sportcomplexen met commerciële nevenfuncties zoals woongelegenheden, voetbaltribunes en zwembaden.

 

Wij verzorgden de grondige juridische screening van Vlaamse stadsontwikkelingsprojecten in de jury voor stadsvernieuwingsprojecten.

 

We hebben beproefde expertise in huis in zake grondwettelijk recht, administratief recht, overheidsopdrachten en concessies, economisch recht, mededingingsrecht, Europees vrije markt- en staatssteunrecht, handelsrecht, vennootschaps- en verenigingenrecht, ambtenaren- en arbeidsrecht, en alles wat voor onze specialisatie relevant is. Voor fiscale zaken en notariaat doen we een beroep op andere topdeskundigen. Wij gaan altijd en overal voor de beste dienstverlening, zoals het een boetiekkantoor past.

 

 

Gedetailleerde referenties worden op aanvraag bezorgd. Enkele van onze publicaties vindt u hier.

Wij waren en zijn pioniers in:

- het onderzoek van, de redactie van en de onderhandeling over innoverende wetten en reglementen;

- de verzelfstandigingWij waren en zijn pioniers in:

- het onderzoek van, de redactie van en de onderhandeling over innoverende wetten en reglementen;

- de verzelfstandiging van nationale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke diensten (stadsontwikkelings- en patrimoniumbedrijven, parkeerbedrijven, havenbesturen, zee- en rivierloodsbedrijven, internationale consultancybedrijven,...);

- de redactie en aanpassing van oprichtingswetten en -decreten, oprichtingsbesluiten, statuten, beheersovereenkomsten en tariefreglementen;

- de redactie en aanpassing van aankondigingen, bestekken, offertes, concessies, DBFM- en aanverwante contracten, en de begeleiding van aanbestedings- en onderhandelingsprocedures;

- de uitoefening van wettelijke en contractuele voorkoop- en optierechten en de vervulling van hypothecaire formaliteiten;

- de operationele en fiscale optimalisatie van investeringsprojecten;

- aanvechting of verdediging van nieuwe belastingen en heffingen ten laste van publieke of private ondernemingen;

- de begeleiding bij de Europese staatssteuncontrole van nieuwe subsidieregelingen;

- personeelshervormingen en -betwistingen inbegrepen syndicaal overleg.

van nationale, gewelijke provinciale en gemeentelijke diensten (stadsontwikkelings- en patrimoniumbedrijven, parkeerbedrijven, havenbesturen, zee- en rivierlsbedrijven, internationale consultancybedrijven,...);

- de redactie en aanpassing van oprichtingswetten en -decreten, oprichtsbesluiten, statuten, beheersovereenkomsten en tariefreglementen; de redactie en aanpassing van aankondigingen, bestekken, offertes, concessies, DBFM- en aanverwante contracten, en de begeleiding van aanbestedings- en onderhandelingsprocedures; de uitoefening van wettelijke en contractuele voorkoop- en optierechten en ling van hypothecaire formaliteiten;

- de operationele en fiscale optimalisatie van investeringsprojecten;

- aanvechting of verdediging van nieuwe belastingen en heffingen ten laste van publieke of private ondernemingen;

- de begeleiding bij de Europese staatssteuncontrole van nieuwe subsidieregelingen;

- personeelshervormingen en -betwistingen inbegrepen syndicaal verleg.

Wij waren en zijn pioniers in:

- het onderzoek van, de redactie van en de onderhandeling over innoverende wetten en reglementen;

- de verzelfstandiging van nationale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke diensten (stadsontwikkelings- en patrimoniumbedrijven, parkeerbdrijven, havenbesturen, zee- en rivierloodsbedrijven, internationale consultancybedrijven,...);

- de redactie en aanpassing van oprichtingswetten en -decreten, oprichtingsbesluiten, statuten, beheersovereenkomsten en tariefreglementen;

- de redactie en aanpassing van aankWij waren en zijn pioniers in:

- het onderzoek van, de redactie van en de onderhandeling over innoverende wetten en reglementen;

- de verzelfstandiging van nationale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke diensten (stadsontwikkelings- en patrimoniumbedrijven, parkeerbedrijven, havenbesturen, zee- en rivierloodsbedrijven, internationale consultancybedrijven,...);

- de redactie en aanpassing van oprichtingswetten en -decreten, oprichtingsbesluiten, statuten, beheersovereenkomsten en tariefreglementen;

- de redactie en aanpassing van aankondigingen, bestekken, offertes, concessies, DBFM- en aanverwante contracten, en de begeleiding van aanbestedings- en onderhandelingsprocedures;

- de uitoefening van wettelijke en contractuele voorkoop- en optierechten en de vervulling van hypothecaire formaliteiten;

- de operationele en fiscale optimalisatie van investeringsprojecten;

- aanvechting of verdediging van nieuwWij waren en zijn pioniers in:

- het onderzoek van, de redactie van en de onderhandeling over innoverende wetten en reglementen;

- de verzelfstandiging van nationale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke diensten (stadsontwikkelings- en patrimoniumbedrijven, parkeerbedrijven, havenbesturen, zee- en rivierloodsbedrijven, internationale consultancybedrijven,...);

- de redactie en aanpassing van oprichtingswetten en -decreten, oprichtingsbesluiten, statuten, beheersovereenkomsten en tariefreglementen;

- de redactie en aanpassing van aankondigingen, bestekken, offertes, concessies, DBFM- en aanverwante contracten, en de begeleiding van aanbestedings- en onderhandelingsprocedures;

- de uitoefening van wettelijke en contractuele voorkoop- en optierechten en de vervulling van hypothecaire formaliteiten;

- de operationele en fiscale optimalisatie van investeringsprojecten;

- aanvechting of verdediging van nieuwe belastingen en heffingen ten laste van publieke of private ondernemingen;

- de begeleiding bij de Europese staatssteuncontrole van nieuwe subsidieregelingen;

- personeelshervormingen en -betwistingen inbegrepen syndicaal overleg.

- de begeleiding bij de Europese staatssteuncontrole van nieuwe subsidieregelingen;

- personeelshervormingen en -betwistingen inbegrepen syndicaal overleg.

begeleiding van aanbestedings- en onderhandelingsprocedures;

- de uitoefening van wettelijke en contractuele voorkoop- en optierechten en de vervulling van hypothecaire formaliteiten;

- de operationele en fiscale optimalisatie van investeringsprojecten;

- aanvechting of verdediging van nieuwe belastingen en heffingen ten laste van publieke of private ondernemingen;

- de begeleiding bij de Europese staatssteuncontrole van nieuwe subsidieregelingen;

- personeelshervormingen en -betwistingen inbegrepen syndicaal overleg.

Wij waren en zijn pioniers in:

- het onderzoek van, de redactie van en de onderhandeling over innoverende wetten en reglementen;

- de verzelfstandiging van nationale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke diensten (stadsontwikkelings- en patrimoniumbedrijven, parkeerbedrijven, havenbesturen, zee- en rivierloodsbedrijven, internationale consultancybedrijven,...);

- de redactie en aanpassing van oprichtingswetten en -decreten, oprichtingsbesluiten, statuten, beheersovereenkomsten en tariefreglementen;

- de redactie en aanpassing van aankondigingen, bestekken, offertes, concessies, DBFM- en aanverwante contracten, en de begeleiding van aanbestedings- en onderhandelingsprocedures;

- de uitoefening van wettelijke en contractuele voorkoop- en optierechten en de vervulling van hypothecaire formaliteiten;

- de operationele en fiscale optimalisatie van investeringsprojecten;

- aanvechting of verdediging van nieuwe belastingen en heffingen ten laste van publieke of private ondernemingen;

- de begeleiding bij de Europese staatssteuncontrole van nieuwe subsidieregelingen;

- personeelshervormingen en -betwistingen inbegrepen syndicaal overleg.

GEZAG UITSTRALENDE REFERENTIES

Eric Van Hooydonk Advocaten geniet in de beleidswereld en de magistratuur vertrouwen en gezag.

 

Wij behandelden bijv. met succes geschillendossiers over onroerend goed-transacties, discriminerende wetgeving en ongeldige overheidsheffingen.

 

Maar we staan ook bekend voor het minder evidente, baanbrekende werk. Wij realiseerden bijvoorbeeld:

- het Vlaams Decreet over publiek-private samenwerking;

- de statuten van het eerste autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid in België;

- de eerste modelconcessie voor private parkeerexploitatie, die inmiddels doorheen Vlaanderen als referentietekst geldt;

- PPS-overeenkomsten op maat voor diverse nieuwe parkings, zwembaden en voetbalstadions;

- het eerste ontwerp van een Vlaams Parkeerdecreet.

BELGISCHE TOP VOOR BEDRIJVEN EN OVERHEDEN

Eric Van Hooydonk Advocaten is altijd beschikbaar voor een kosteloze verkennende bespreking, waarin we u graag richting geven over hoe u best verder te werk gaat.

 

Bel gerust op + 32 (0)3 238 67 14 of mail naar eric@ericvanhooydonk.be.

CONTACTEER ONS VRIJBLIJVEND